Privacy

Privacyverklaring

Taalbureau Tekstover respecteert de privacy van haar klanten. Je persoonsgegevens worden dan ook vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Taalbureau Tekstover verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan taalbureau Tekstover verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door taalbureau Tekstover verwerkt worden.

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

Persoonsgegevens die in de te vertalen brontekst staan, worden gelezen en vertaald en daarna op een veilige manier bewaard.

Doel van gegevensverwerking

Taalbureau Tekstover verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het maken van offertes
  • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (ver)taaldiensten
  • Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
  • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze (ver)taaldiensten
  • Voor het voeren van de bijbehorende administratie

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden maximaal drie jaar bewaard. Na deze termijn, of eerder wanneer je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de (ver)taaldiensten, worden je persoonsgegevens vernietigd. 

Hoe je persoonsgegevens beveiligd worden

Taalbureau Tekstover neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken uitsluitend gebruik van digitale systemen die alleen toegankelijk zijn met een wachtwoord dat alleen bij de medewerkers van taalbureau Tekstover bekend is. Op papier opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen in een ruimte die alleen voor de noodzakelijke personen toegankelijk is. Op papier opgeslagen gegevens worden na de maximale bewaartermijn vernietigd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekstover.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden door taalbureau Tekstover zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving.

Je recht op inzage, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de door taalbureau Tekstover verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Je hebt het recht te vragen minder persoonsgegevens van jou te verwerken. 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de gegevens die taalbureau Tekstover van jou heeft in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Hoe je een verzoek kunt indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tekstover.nl.  Voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving, zal aan je verzoek gehoor worden gegeven. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken.

Wijzigen privacyverklaring

Taalbureau Tekstover behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer wet- en regelgeving of het soort dienstverlening van taalbureau Tekstover daarom vragen.